Pozvánka na řádnou valnou hromadu FAVEA

Vážení akcionáři FAVEA,

zveřejňujeme pozvánku na valnou hromadu FAVEA a. s., která se bude konat dne 6. 6. 2022 v 11 hodin na adrese FAVEA a.s., Lubina 252, Kopřivnice.

Pozvánku Vám taktéž zasíláme doporučeně na adresu trvalého bydliště.

Těšíme se na viděnou.