Kvalita

Milníkem k úspěchu i k samotnému rozvoji společnosti FAVEA a.s. přispěly i získané certifikace, které dokládají kredit a důvěru u našich partnerů.

FAVEA Quality Management System (QMS)

FAVEA a.s. se řídí systémem řízení jakosti, který zaručuje dosahování vysokého standardu výrobků tím, že je řízen jako celek a tento přístup se promítá do všech procesů napříč firmou. Od samotného počátku, kdy důkladně hodnotíme a volíme vstupní suroviny a jejich dodavatele až po výstup v podobě kvalitního produktu odpovídající nárokům zákazníka a požadavkům státních autorit.

JSME DRŽITELEM CERTIFIKÁTŮ

       

   

 

 

GMP/SVP – Certifikace pro humánní léčiva
TGA – Complementary medicine
Bio certifikace
FDA – Registrace potravin
(reg. č. Kopřivnice 17982476584, reg. č. Lubina 18459929322)
OK KOŠER CERTIFIKACE
ÚKZÚZ – Registrace pro výrobu krmiva