INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM A OCHRANA OZNAMOVATELŮ VE SPOLEČNOSTI FAVEA a.s.

(WHISTLEBLOWING)


Společnost považuje politiku předcházení protiprávnímu či neetickému jednání za zcela zásadní, a proto pokládá za důležité, aby jakékoliv podezření na protiprávní či neetické jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno, a aby z něho byly případně vyvozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná nápravná opatření.

V souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zřídila společnost FAVEA a.s. (dále jen „Společnost“) interní oznamovací kanál, jehož prostřednictvím lze podat oznámení o nelegálním či neetickém jednání jakékoli osoby podílející se na činnosti společnosti.

Interní oznamovací systém je provozován prostřednictvím webové aplikace Oznam.to, která splňuje všechny požadavky zákona včetně požadavků na bezpečnost, důvěrnost a integritu dat. Oznámení je možné podat prostřednictvím níže uvedeného odkazu či QR kódu, případně osobně či telefonicky příslušné osobě, kterou je Lenka Jalůvková, tel.734 652 230, email: jaluvkova@favea.cz.

www.oznam.to

Přijímání oznamování od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společností, se vylučuje. Tyto osoby mohou podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR, a to ústně či písemně. Bližší informace o způsobech podání oznámení včetně kontaktních informací pověřeného zaměstnance jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva.