#FAVEApeople: “FAVEA pro mě znamená lidský přístup, loajalitu a kvalitu.”

Dnes nahlédneme do zákulisí oddělení Quality Assurance. Zeptali jsme se pár otázek vedoucí QA Nikoly Godovčíkové, která nám prozradila, kam oddělení míří a jakých hodnot si na svém týmu nejvíce cení.

Automatic translation to ENGLISH 🇬🇧

Co je náplní vaší práce?

Ve firmě pracuji jako vedoucí QA. Hlavní náplní práce je zabezpečovat systém jakosti, jak z pohledu dokumentace, tak z pohledu prezentace, a dodržovat pravidla ze strany legislativy a státních autorit.

Jak dlouho ve firmě působíte?

Ve FAVEA jsem už 4 roky. Nastoupila jsem jako laborant na oddělení kvality. Po dvou letech práce mi byla nabídnuta práce registračního specialisty na oddělení QA, kde byla práce také rozmanitá. Minulý rok jsem pak dostala nabídku práce vedoucího. 

Zavedli jste inovace v procesech?

Aktuálně pracujeme na jednom velkém procesu, kde se snažíme převést předpis pro výrobu do elektronického ERP systému. Chceme to zautomatizovat.

Jak byste popsala kolektiv FAVEA?

Perspektivní, přátelský, flexibilní a ochotný učit se novým věcem. 

Na co jste nejvíce hrdá?

Nejvíce hrdá jsem na to, že jsme loni na jaře obhájili SUKL certifikaci.

Kam vaše oddělení míří?

Chceme se neustále zlepšovat, ať už v aspektech kvalitářských nebo vědomostních. Čekají nás těžké audity, ty chceme samozřejmě obhájit. 

Jaké jsou podle vás klíčové hodnoty FAVEA?

FAVEA pro mě znamená lidský přístup, loajálnost a kvalitu.