#FAVEApeople: “Mikrobiologie mě baví, ve FAVEA jsem se zkrátka našla.”

První kroky po škole nejsou snadné. Eva Dvořáková však měla jasno. Po úspěšném absolvování magisterského programu Chemie pro medicínské aplikace na VUT v Brně se vrátila do svých milovaných Beskyd a začala jako laborantka mikrobiologie u nás ve FAVEA. Pod vedením kolegyně, shodou okolností také Evy, společně denně analyzují média a ověřují kvalitu surovin. Čtěte více o jejích začátcích ve firmě a dosavadních poznatcích.

Eva Dvořáková v mikrobiologické laboratoři FAVEA

Automatic translation to ENGLISH 🇬🇧

Co jste vystudovala a co bylo pro vás impulsem k práci ve FAVEA?

Studovala jsem na VUT v Brně obor Chemie pro medicínské aplikace – tříletý bakalářský a dvouletý navazující. Rozhodovala jsem se pak, kam jít. Nakonec jsem zůstala v této lokalitě, v prostředí Beskyd, blízko hor, protože je mám ráda. Rozhodla jsem se právě pro FAVEA, kam jsem napsala a kde se mi následně ozvali, že zrovna mají volné místo, že je tady kolegyňka sama a někoho shánějí. Shodou okolností se také jmenuje Eva. Tak jsme tu už dvě Evy. Líbí se mi tady, chodím do práce s radostí. 

Kdyby se vyskytl nějaký nález v produktu nebo surovině, tak jej vždy včas odhalíme.

Máte možnost navázat na poznatky ze školy?

Ano, znalosti ze školy využívám hodně, ale mnohé jsem se v praxi naučila tady. Používáme mikroskop, barvení a setkávám se s bakteriemi, se kterými jsem pracovala i ve škole. Mikrobiologie mě baví, tady jsem se zkrátka našla. Setkávám se i s médii, která jsme na škole neměli, což je skvělé. Momentálně se učím testovat média a těším se, až to budu umět.

Co vás v praxi zaujalo nejvíce?

Líbí se mi praxe s bakteriemi, které jsem ve škole nemohla objevovat, jelikož jsou patogenní. Kvůli tomu musíme jednou za čas během testování médií nakultivovat různé druhy bakterií – například Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus… a další podobné mikroorganismy. S nimi poté pracujeme, testujeme média a ověřujeme, zda jsou v pořádku. Kdyby se vyskytl nějaký nález v produktu nebo surovině, tak jej vždy včas odhalíme.