Oznámení o výsledku hlasování per rollam

Oznámení o výsledku hlasování per rollam. Přijmutí rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti FAVEA a.s., Lubina 252, Kopřivnice, PSČ 742 21. Více informací naleznete v příloze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *