Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti FAVEA a.s.

Představenstvo společnosti FAVEA a.s., se sídlem Boženy Němcové 580/1b, 742 21 Kopřivnice, IČ: 60318287, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10633 („Společnost“), tímto v souladu s ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), v platném znění, a stanovami Společnosti, svolává řádnou valnou hromadu Společnosti a zve Vás k účasti na této valné hromadě, která se uskuteční

dne 7. června 2024 ve 12:00 hod. na adrese New Living Center,
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha – Stodůlky

Více informací v pozvánce.