#FAVEApeople: „Nejzajímavější jsou pro mě probiotika.“

Klepeme na dveře mikrobiologické laboratoře, kde nám otevírají hned dvě Evy. Jednu z nich – Evu Kupčíkovou – jsme dnes vyzpovídali v rámci našeho seriálu #FAVEApeople. Jak vypadá běžný pracovní den laborantky mikrobiologie, na který výsledek je nejvíce hrdá a jaký tvoří tým v rámci laboratoře? To se dozvíte níže.

Automatic translation to ENGLISH 🇬🇧

Co je náplní vaší práce?

U nás v laboratoři stanovujeme počty probiotických bakterií. Ověřujeme mikrobiální nezávadnost ve vstupních surovinách, produktech a v léčivech. Máme na starost ověřování a dohled nad čistotou v kontrolovaných výrobních prostorech. Monitorujeme ovzduší, vodu a kontrolujeme pracovníky.

Jak vypadá váš typický pracovní den?

Každý pracovní den je jiný. Tím, že u nás analýzy trvají několik dní, je každý den jiný – děláme jiné typy. Když ráno přijdeme, provádíme kontrolu přístrojů, termostatu, kontrolu teplot a přetlaků v čistých prostorech. A pak už přijde na řadu samotná příprava na analýzy. Připravíme si média na miskách, v erlenkách, zapisujeme to do počítače, vedeme evidenci o vzorcích, kde se pak dělá výstup do protokolu a jednotlivých knih. Samotné zpracování pak probíhá v našich čistých prostorech – v laminárním boxu. Tím, že každá analýza je jiná, různí se i jednotlivé pomůcky a média, která k tomu potřebujeme. Jsou dny, kdy si jen potřebujeme připravit vše na následnou analýzu. V praxi je to samé vážení, rozpouštění, odměřování a sterilace médií.

Která zkoumaná látka pro vás byla nejzajímavější?

Baví mě všechny analýzy. Každý produkt s sebou něco přináší a vždy se tím něco nového naučíme. Nejzajímavější pro mě jsou ale probiotika – u nich stanovujeme počty aktivních kolonií, můžeme je mikroskopovat, ověřujeme také identitu jednotlivých kmenů. V průběhu času jsme pak sledovali, jak se odvíjí množství probiotik – zda klesají nebo rostou. Probiotika nám nabízí nejširší a nejzajímavější záběr. U jiných produktů potřebujeme, aby výsledky mikrobiálních nálezů byly nulové, tedy žádný nález. U probiotik je to naopak – tam je hledáme v množství, které je prospěšné pro člověka.

Nejraději mám tu různorodost.

Na který výsledek jste nejvíce hrdá?

Za dobu, co tady jsem, se nám podařilo validovat metodu na stanovení probiotických bakterií v produktech. Dříve byla metoda ověřená jen „ring testem“ s dodavatelem. Nyní si už můžeme být jisti, že metoda je ověřená a že poskytujeme správné a hodnověrné výsledky. Nejvíc hrdá jsem také na to, že díky naší kontrole si můžeme být jisti, že všechny naše výrobky, které opouští FAVEA, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Od toho tady jsme, abychom zabránili tomu, aby se nějaký případný kontaminovaný výrobek dostal na trh. 

Užíváte sama některé z produktů vznikajících ve FAVEA?

Z produktů FAVEA máme doma probiotika, která využívají i naše děti, na obnovu rovnováhy střevní mikroflóry. 

Co vás na práci nejvíce baví?

Nejraději mám tu různorodost. Nejde jen o dokumentační práci, i když ta je také zajímavá – můžeme připravovat jednotlivé postupy nebo pracovat na metodice. Jsem ráda, že můžu mít zodpovědnost za celý proces, který tady v laboratoři běží, ať už přípravy médií, zpracování nebo vyhodnocení vzorků. 

Jak byste popsala váš tým?

V nejužším týmu jsme tady tři – já, Evča a Jarka. Jsem ráda, že v tomto malém kolektivu si rozumíme a nemusím se ničeho obávat. Vážím si i celého širokého týmu FAVEA. Charakterizovala bych ho slovy férovost, vstřícnost, respekt a spolupráce. Vnímám jako důležité, aby se člověk v práci cítil dobře. Díky skvělému kolektivu chodím do práce s tím, že se fakt těším a baví mě to. Pokud nastanou jakékoliv potíže, tak to vždy spolu vyřešíme a dotáhneme do konce.