Dotace

Operační program TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na realizaci projektu FAVEA na mezinárodním veletrhu VITAFOODS, registrační číslo CZ.01.02.01/04/23_017/0002710, název priority Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP. 

Popis projektu:

Cílem projektu je posílit pozici společnosti FAVEA na světovém trhu a představit ji jako firmu s velkým inovačním potenciálem a vlastním technologickým řešením. Jedná se také o jedinečnou příležitost ověřit si obchodní dovednosti společnosti FAVEA v rámci mezinárodních vyjednáváních, zjistit marketingovou připravenost a posílit její konkurenceschopnost. Díky projektu dojde nejen k udržení stávajících zaměstnanců, ale také k náboru nových s ohledem na rozvoj a růst společnosti a jejich aktivit.

Cíle projektu:

Celý projekt je realizován v segmentu výživových doplňků, potravinových technologií, zdravotního, potravinového a wellness průmyslu. Účast na mezinárodní veletrhu VITAFOODS 2024 umožní FAVEA propojení se s profesionály, výrobci, distributory a experty v oblasti výživy a zdraví tak, aby si předali důležité informace a sdíleli poznatky o nejnovějších trendech, inovacích právě v těchto odvětvích. Segment potravinových doplňků je velmi rozmanitý a prochází neustálým vývojem, protože otázka zdraví a zdravého životního stylu je ve společnosti čím dál tím více skloňována a diskutována. Inovace v tomto odvětví jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti a nabídnutí zákazníkům a klíčových obchodním partnerům prémiové produkty, a to z hlediska technologického zpracování i kvality vstupních surovin.

Předpokládané výsledky:

Díky aktivní účasti na mezinárodním veletrhu VITAFOODS 2024 získá FAVEA strategické obchodní kontakty a vazby na klíčové globální hráče v oblasti vysoce inovativních potravinových doplňků. V rámci samotného konání veletrhu FAVEA představí poslední novinky a technologické inovace. Žádoucí je i zpětná vazba jak ze strany laické tak i odborné veřejnosti a zjištění o jaké služby a produkty je největší zájem, ať už z hlediska technologického zpracování tak z pohledu samotného složení produktu, ve smyslu použití vstupních materiálů/surovin. Jedná se o důležité podněty, které iniciují změnu v podobě výraznějších investic do výzkumně-vývojových aktivit, zvýšení atraktivity samotného produktu v podobě nabízených hitech forem balení finální produktu, zefektivnění výrobních/technologických postupů, investice do zlepšováků, případně nových technologií, která urychlí proces a sníží lead time výroby. Díky kontaktům a novým obchodním příležitostem vznikne řada zajímavých vývojových formulací, které budou prezentovány mezinárodně a zajistí větší povědomí o společnosti FAVEA nejen mezi evropskými, ale také světovými firmami. Jedinečná příležitost pro FAVEA porovnat se s globálními hráči a zjistit konkurenceschopnost finálního produktu.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII.