Do FAVEA i do školy: Pomáháme plnit sny

Gratulujeme naší kolegyni Marušce Grossové, která letos úspěšně dokončila svou studijní dráhu. Nyní je nejen doktorka VUT, ale také inženýrka VŠB-TU Ostrava.

Marie Grossová – kvalifikovaná osoba ve FAVEA

Automatic translation to ENGLISH 🇬🇧

“Chce to odvahu studovat při zaměstnání, ale FAVEA mi byla partnerem, který mne podržel,” říká kolegyně Maruška, doktorka VUT a nyní také inženýrka VŠB-TU Ostrava.

Právě skloubení pracovního a osobního života je pro nás prioritou. Jsme rádi, že jsme touto cestou mohli vyjít Marušce vstříc nejen při dokončení doktorského programu Technologie lékové formy probiotických přípravků na fakultě chemické VUT v Brně, jehož poznatky aplikovala v rámci vývoje moderních probiotik u nás ve FAVEA.

Neváhali jsme podpořit Marušku i při následujícím studiu managementu na VŠB-TU Ostrava, které letos úspěšně absolvovala. Její diplomová práce v oboru Management se zaměřovala na zaměstnanecké benefity ve FAVEA.

Ještě jednou gratulujeme, Maruško!